• คำถาม : มูลนิธิศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ตั้งมาเพื่ออะไร
    • คำตอบ : 1. เพื่อส่งเสริมการรักษา ค้นคว้าและป้องกันโรงของประชาชน ผู้ป่วยไข้ 2.เพื่อให้ทุนในการดำเนินงานของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกให้มีประสิทธิภาพสูง 3.เพื่อให้ทุนการศึกษาและวิจัย 4.จะปฏิบัติการใด ๆ ก็ตามเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 5.เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ 6.ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด